Disclaimer

Disclaimer

Excellent Sound B.V.  heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie en prijzen onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Excellent Sound B.V. of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Op de internetpagina's staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Excellent Sound B.V. vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Excellent Sound B.V. geen enkele invloed. Hoewel Excellent Sound B.V. zoveel mogelijk selecteert en toeziet op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, is Excellent Sound B.V.  of haar medewerkers op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Excellent Sound B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar actualiteit en eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van Excellent Sound B.V. verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt. Excellent Sound B.V.  heeft alle (beveiligings)maatregelen getroffen om te voorkomen dat de Gebruiker schade lijdt door het gebruik van de webshop van Excellent Sound B.V.

Excellent Sound B.V.  garandeert niet dat deze maatregelen in alle omstandigheden afdoende zijn. Wij verwijzen u tevens naar onze Algemene Voorwaarden .

Deze disclaimer maakt onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van www.excellentsound.nl , die van toepassing zijn op ieder gebruik van deze site, en die elders op deze site volledig staan gepubliceerd; Excellent Sound B.V. verwijst uitdrukkelijk naar die voorwaarden; deze disclaimer dient in de context daarvan te worden gelezen en geïnterpreteerd.

© 2013 - 2014 Excellent Sound B.V . Alle rechten voorbehouden.